این کتاب ها در بخش Listening / IELTS به شما معرفی می شوند.

Cambridge English IELTS 14 General Module

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

Cambridge English IELTS 14 Academic Module

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

Cambridge English IELTS 13 General Module

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

Cambridge English IELTS 13 Academic Module

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

Inside Listening and Speaking 4

بهبود مهارت های listening و speaking در موضوعات آکادمیک در سطح advanced

Inside Listening and Speaking 3

بهبود مهارت های listening و speaking در موضوعات آکادمیک در سطح upper intermediate

Inside Listening and Speaking 2

بهبود مهارت های listening و speaking در موضوعات آکادمیک

Focusing on IELTS Listening and Speaking Skills

کتابی جامع برای آموزش listening و speaking آزمون آیلتس

Contemporary Topics 3

مجموعه ایی قوی برای تقویت speaking و listening آکادمیک

Contemporary Topics 2

مجموعه ایی قوی برای تقویت speaking و listening آکادمیک

Contemporary Topics 1

مجموعه ایی قوی برای تقویت speaking و listening آکادمیک

Collins Get Ready for IELTS

کتابی که تمام مهارت های آیلتس تا نمره 4.5 را پوشش می دهد و شما را از منابع دیگر بی نیاز می کند.

Academic Encounters 4

تقویت مهارت listening و speaking آکادمیک

Academic Encounters 3

تقویت مهارت listening و speaking آکادمیک

Academic Encounters 2

تقویت مهارت listening و speaking آکادمیک

Tactics For Listening Expanding

مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره و کاربردی

Tactics For Listening Developing

مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره و کاربردی

Improve Your Skills Listening and Speaking For IELTS 6.0-7.5

آشنایی کامل با لیسنینگ و اسپیکینگ آیلتس

Improve Your Skills Listening and Speaking For IELTS 4.5-6.0

آشنایی کامل با لیسنینگ و اسپیکینگ آیلتس

IELTS Advantage Speaking and Listening Skills

کتاب IELTS Advantage Speaking & Listening Skills برای زبان آموزانی که نیاز به تقویت مهارت speaking و listening خود دارند مناسب می باشد.

Focusing On IELTS-Academic Practice Tests

یکی از کتاب های بسیار مناسب برای کسانی که خود را برای آزمون آیلتس آکادمیک آماده می کنند.

Focusing on IELTS General Training

یکی از کتاب های بسیار مناسب برای کسانی که خود را برای آزمون آیلتس جنرال آماده می کنند.

Collins Listening For IELTS

مناسب برای کسانی که در سطح 5-5.5 هستند و قصد گرفتن نمره 6 به بالا را دارند.

Collins Get Ready For IELTS Listening

مناسب برای تقویت لیسنیگ بصورت جنرال و رسیدن به نمره ۴.۵-۵ لیسنینگ آیلتس

Cambridge English IELTS 12 Academic

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

Cambridge English IELTS 12 General

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

Cambridge English IELTS 11 Academic

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

Cambridge English IELTS 11 General

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

Cambridge English IELTS 10

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

Cambridge English IELTS 9

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

Cambridge English IELTS 8

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

Cambridge English IELTS 7

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

Cambridge English IELTS 6

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

Cambridge English IELTS 5

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

Cambridge English IELTS 4

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

Cambridge English IELTS 3

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

Cambridge English IELTS 2

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

Cambridge English IELTS 1

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس