این کتاب ها در بخش IELTS/ Vocabulary/ Score 4-5.5 به شما معرفی می شوند.

کتابی که تمام مهارت های آیلتس تا نمره 4.5 را پوشش می دهد و شما را از منابع دیگر بی نیاز می کند.
Collins Get Ready for IELTS

کتابی که تمام مهارت های آیلتس تا نمره 4.5 را پوشش می دهد و شما را از منابع دیگر بی نیاز می کند.

کتابی ایده آل برای self-study  و تقویت واژگان
Build Your Vocabulary 2

کتابی ایده آل برای self-study و تقویت واژگان

کتابی ایده آل برای self-study  و تقویت واژگان
Build Your Vocabulary 1

کتابی ایده آل برای self-study و تقویت واژگان

تقویت مهارت listening و speaking   آکادمیک
Academic Encounters 3

تقویت مهارت listening و speaking آکادمیک

تقویت مهارت listening و speaking   آکادمیک
Academic Encounters 2

تقویت مهارت listening و speaking آکادمیک

تقویت مهارت listening و speaking   آکادمیک
Academic Encounters 1

تقویت مهارت listening و speaking آکادمیک

یکی از پرطرفدارترین کتاب های آموزش لغت
Oxford Word Skills Basic

یکی از پرطرفدارترین کتاب های آموزش لغت

مناسب برای یادگیری هر چهار مهارت آیلتس آکادمیک و جنرال تا سطح نمره ۶
New Insight Into IELTS

مناسب برای یادگیری هر چهار مهارت آیلتس آکادمیک و جنرال تا سطح نمره ۶

گنجینه ایی از کلمات همنشین (Collocation)
Key Word For Fluency Pre Intermediate

گنجینه ایی از کلمات همنشین (Collocation)

گنجینه ایی از کلمات همنشین (Collocation)
Key Word For Fluency Intermediate

گنجینه ایی از کلمات همنشین (Collocation)

کتابی فوق العاده برای بهبود مهارت ریدینگ مناسب برای افرادی با سطح elementary  
Inside Reading Intro

کتابی فوق العاده برای بهبود مهارت ریدینگ مناسب برای افرادی با سطح elementary  

کتابی فوق العاده برای بهبود مهارت ریدینگ مناسب برای افرادی با سطح intermediate
Inside Reading 2

کتابی فوق العاده برای بهبود مهارت ریدینگ مناسب برای افرادی با سطح intermediate

کتابی فوق العاده برای بهبود مهارت ریدینگ مناسب برای افرادی با سطح elementary و یا pre-intermediate
Inside Reading 1

کتابی فوق العاده برای بهبود مهارت ریدینگ مناسب برای افرادی با سطح elementary و یا pre-intermediate

یک مرجع عالی برای آموزش لغات و اصطلاحات کاربردی در زبان انگلیسی
English Vocabulary in Use Elementary

یک مرجع عالی برای آموزش لغات و اصطلاحات کاربردی در زبان انگلیسی

یک منبع کلاسیک برای یادگیری لغت
Elementary Vocabulary

یک منبع کلاسیک برای یادگیری لغت

مناسب برای کسانی که در سطح 5-5.5 هستند و قصد گرفتن نمره 6 به بالا را دارند.
Collins Reading For IELTS

مناسب برای کسانی که در سطح 5-5.5 هستند و قصد گرفتن نمره 6 به بالا را دارند.

مناسب برای تقویت اسپیکینگ بصورت جنرال و رسیدن به نمره ۴.۵-۵ اسپیکینگ آیلتس
Collins Get Ready For IELTS Speaking

مناسب برای تقویت اسپیکینگ بصورت جنرال و رسیدن به نمره ۴.۵-۵ اسپیکینگ آیلتس

مناسب برای تقویت ریدینگ بصورت جنرال و رسیدن به نمره ۴.۵-۵ ریدینگ آیلتس
Collins Get Ready For IELTS Reading

مناسب برای تقویت ریدینگ بصورت جنرال و رسیدن به نمره ۴.۵-۵ ریدینگ آیلتس

منبع بسیار معتبر لغات مخصوص آیلتس
Cambridge Vocabulary For IELTS

منبع بسیار معتبر لغات مخصوص آیلتس

یکی از بهترین کتاب ها برای تقویت مهارت ریدینگ  و comprehension
Active Skills For Reading intro

یکی از بهترین کتاب ها برای تقویت مهارت ریدینگ و comprehension

یکی از بهترین کتاب ها برای تقویت مهارت ریدینگ  و درک مطلب
Active Skills For Reading 2

یکی از بهترین کتاب ها برای تقویت مهارت ریدینگ و درک مطلب

یکی از بهترین کتاب ها برای تقویت مهارت ریدینگ  و درک مطلب
Actice Skills For Reading 1

یکی از بهترین کتاب ها برای تقویت مهارت ریدینگ و درک مطلب

یکی از بهترین کتاب های موجود برای آشنا شدن با قالب اسپیکینگ آزمون آیلتس شامل تعداد بسیاری ایده و نمونه سوال
220 IELTS SPEAKING TOPICS

یکی از بهترین کتاب های موجود برای آشنا شدن با قالب اسپیکینگ آزمون آیلتس شامل تعداد بسیاری ایده و نمونه سوال