این کتاب ها در بخش IELTS/ Vocabulary/ Score 4-5.5 به شما معرفی می شوند.

Collins Get Ready for IELTS

کتابی که تمام مهارت های آیلتس تا نمره 4.5 را پوشش می دهد و شما را از منابع دیگر بی نیاز می کند.

Build Your Vocabulary 2

کتابی ایده آل برای self-study و تقویت واژگان

Build Your Vocabulary 1

کتابی ایده آل برای self-study و تقویت واژگان

Academic Encounters 3

تقویت مهارت listening و speaking آکادمیک

Academic Encounters 2

تقویت مهارت listening و speaking آکادمیک

Academic Encounters 1

تقویت مهارت listening و speaking آکادمیک

Oxford Word Skills Basic

یکی از پرطرفدارترین کتاب های آموزش لغت

New Insight Into IELTS

مناسب برای یادگیری هر چهار مهارت آیلتس آکادمیک و جنرال تا سطح نمره ۶

Key Word For Fluency Pre Intermediate

گنجینه ایی از کلمات همنشین (Collocation)

Key Word For Fluency Intermediate

گنجینه ایی از کلمات همنشین (Collocation)

Inside Reading Intro

کتابی فوق العاده برای بهبود مهارت ریدینگ مناسب برای افرادی با سطح elementary  

Inside Reading 2

کتابی فوق العاده برای بهبود مهارت ریدینگ مناسب برای افرادی با سطح intermediate

Inside Reading 1

کتابی فوق العاده برای بهبود مهارت ریدینگ مناسب برای افرادی با سطح elementary و یا pre-intermediate

English Vocabulary in Use Elementary

یک مرجع عالی برای آموزش لغات و اصطلاحات کاربردی در زبان انگلیسی

Elementary Vocabulary

یک منبع کلاسیک برای یادگیری لغت

Collins Reading For IELTS

مناسب برای کسانی که در سطح 5-5.5 هستند و قصد گرفتن نمره 6 به بالا را دارند.

Collins Get Ready For IELTS Speaking

مناسب برای تقویت اسپیکینگ بصورت جنرال و رسیدن به نمره ۴.۵-۵ اسپیکینگ آیلتس

Collins Get Ready For IELTS Reading

مناسب برای تقویت ریدینگ بصورت جنرال و رسیدن به نمره ۴.۵-۵ ریدینگ آیلتس

Cambridge Vocabulary For IELTS

منبع بسیار معتبر لغات مخصوص آیلتس

Active Skills For Reading intro

یکی از بهترین کتاب ها برای تقویت مهارت ریدینگ و comprehension

Active Skills For Reading 2

یکی از بهترین کتاب ها برای تقویت مهارت ریدینگ و درک مطلب

Actice Skills For Reading 1

یکی از بهترین کتاب ها برای تقویت مهارت ریدینگ و درک مطلب

220 IELTS SPEAKING TOPICS

یکی از بهترین کتاب های موجود برای آشنا شدن با قالب اسپیکینگ آزمون آیلتس شامل تعداد بسیاری ایده و نمونه سوال