این کتاب ها در بخش IELTS / Writing / Essay Writing به شما معرفی می شوند.

Longman Academic Writing Series 4

از صفر تا صد رایتینگ های آکادمیک! کتاب شماره چهار تاکید برessay نویسی صحیح دارد.

IELTS Preparation and Practice Reading & Writing General

آشنایی کامل با Reading & Writing آیلتس جنرال

IELTS Preparation and Practice Reading & Writing Academic

آشنایی کامل با Reading & Writing آیلتس آکادمیک

IELTS Preparation and Practice Listening & Speaking

آشنایی کامل با listening & speaking آیلتس

Longman Academic Writing Series 5

از صفر تا صد رایتینگ های آکادمیک!

Longman Academic Writing Series 3

از صفر تا صد رایتینگ های آکادمیک!

Longman Academic Writing Series 2

از صفر تا صد رایتینگ های آکادمیک!

Focusing on IELTS Reading and Writing Skills

کتابی جامع برای آموزش writing و reading آزمون آیلتس

Collins Get Ready for IELTS

کتابی که تمام مهارت های آیلتس تا نمره 4.5 را پوشش می دهد و شما را از منابع دیگر بی نیاز می کند.

Barron’s Writing for the IELTS

یک منبع همه چیز تمام برای رایتینگ آیلتس

Barron’s IELTS

یک منبع همه چیز تمام برای گرفتن نمره بالا!

New Insight Into IELTS

مناسب برای یادگیری هر چهار مهارت آیلتس آکادمیک و جنرال تا سطح نمره ۶

Improve Yours Skills Writing For IELTS 6.0-7.5

آشنایی با رایتینگ آیلتس تا سطح 7.5

Improve Your Skills Writing For IELTS 4.5-6.0

آشنایی با رایتینگ آیلتس تا سطح ۶

IELTS Advantage Writing Skills

کتاب IELTS Advantage Writing Skills برای زبان آموزانی که نیاز به تقویت مهارت writing خود دارند بسیار سودمند است

Collins Writing For IELTS

مناسب برای کسانی که در سطح 5-5.5 هستند و قصد گرفتن نمره 6 به بالا را دارند.

Collins Get Ready For IELTS Writing

مناسب برای تقویت رایتینگ بصورت جنرال و رسیدن به نمره ۴.۵-۵ رایتینگ آیلتس