این کتاب ها در بخش IELTS / Writing / Essay Writing به شما معرفی می شوند.

از صفر تا صد رایتینگ های آکادمیک! کتاب شماره چهار تاکید برessay نویسی صحیح دارد.
Longman Academic Writing Series 4

از صفر تا صد رایتینگ های آکادمیک! کتاب شماره چهار تاکید برessay نویسی صحیح دارد.

آشنایی کامل با Reading & Writing آیلتس جنرال
IELTS Preparation and Practice Reading & Writing General

آشنایی کامل با Reading & Writing آیلتس جنرال

آشنایی کامل با Reading & Writing  آیلتس  آکادمیک
IELTS Preparation and Practice Reading & Writing Academic

آشنایی کامل با Reading & Writing آیلتس آکادمیک

آشنایی کامل با listening & speaking  آیلتس
IELTS Preparation and Practice Listening & Speaking

آشنایی کامل با listening & speaking آیلتس

از صفر تا صد رایتینگ های آکادمیک!
Longman Academic Writing Series 5

از صفر تا صد رایتینگ های آکادمیک!

از صفر تا صد رایتینگ های آکادمیک!
Longman Academic Writing Series 3

از صفر تا صد رایتینگ های آکادمیک!

از صفر تا صد رایتینگ های آکادمیک!
Longman Academic Writing Series 2

از صفر تا صد رایتینگ های آکادمیک!

کتابی جامع برای آموزش writing  و reading  آزمون آیلتس
Focusing on IELTS Reading and Writing Skills

کتابی جامع برای آموزش writing و reading آزمون آیلتس

کتابی که تمام مهارت های آیلتس تا نمره 4.5 را پوشش می دهد و شما را از منابع دیگر بی نیاز می کند.
Collins Get Ready for IELTS

کتابی که تمام مهارت های آیلتس تا نمره 4.5 را پوشش می دهد و شما را از منابع دیگر بی نیاز می کند.

یک منبع همه چیز تمام برای رایتینگ آیلتس
Barron’s Writing for the IELTS

یک منبع همه چیز تمام برای رایتینگ آیلتس

یک منبع همه چیز تمام برای گرفتن نمره بالا!
Barron’s IELTS

یک منبع همه چیز تمام برای گرفتن نمره بالا!

مناسب برای یادگیری هر چهار مهارت آیلتس آکادمیک و جنرال تا سطح نمره ۶
New Insight Into IELTS

مناسب برای یادگیری هر چهار مهارت آیلتس آکادمیک و جنرال تا سطح نمره ۶

آشنایی با رایتینگ آیلتس تا سطح 7.5
Improve Yours Skills Writing For IELTS 6.0-7.5

آشنایی با رایتینگ آیلتس تا سطح 7.5

آشنایی با رایتینگ آیلتس تا سطح ۶
Improve Your Skills Writing For IELTS 4.5-6.0

آشنایی با رایتینگ آیلتس تا سطح ۶

کتاب IELTS Advantage Writing Skills برای زبان آموزانی که نیاز به تقویت مهارت writing  خود دارند بسیار سودمند است
IELTS Advantage Writing Skills

کتاب IELTS Advantage Writing Skills برای زبان آموزانی که نیاز به تقویت مهارت writing خود دارند بسیار سودمند است

مناسب برای کسانی که در سطح 5-5.5 هستند و قصد گرفتن نمره 6 به بالا را دارند.
Collins Writing For IELTS

مناسب برای کسانی که در سطح 5-5.5 هستند و قصد گرفتن نمره 6 به بالا را دارند.

مناسب برای تقویت رایتینگ بصورت جنرال و رسیدن به نمره ۴.۵-۵ رایتینگ آیلتس
Collins Get Ready For IELTS Writing

مناسب برای تقویت رایتینگ بصورت جنرال و رسیدن به نمره ۴.۵-۵ رایتینگ آیلتس