این کتاب ها در بخش Reading / Elementary به شما معرفی می شوند.

یکی از کتاب های معتبر تقویت ریدینگ از انتشارات کمبریج در سطح high elementary
Read This One

یکی از کتاب های معتبر تقویت ریدینگ از انتشارات کمبریج در سطح high elementary

یکی از کتاب های معتبر تقویت ریدینگ از انتشارات کمبریج در سطح high beginner
Read This Intro

یکی از کتاب های معتبر تقویت ریدینگ از انتشارات کمبریج در سطح high beginner

کتابی فوق العاده برای بهبود مهارت ریدینگ مناسب برای افرادی با سطح elementary  
Inside Reading Intro

کتابی فوق العاده برای بهبود مهارت ریدینگ مناسب برای افرادی با سطح elementary  

کتابی فوق العاده برای بهبود مهارت ریدینگ مناسب برای افرادی با سطح elementary و یا pre-intermediate
Inside Reading 1

کتابی فوق العاده برای بهبود مهارت ریدینگ مناسب برای افرادی با سطح elementary و یا pre-intermediate

آشنایی کامل با ریدینگ آیلتس تا سطح ۶
Improve Your Skills Reading For IELTS 4.5-6.0

آشنایی کامل با ریدینگ آیلتس تا سطح ۶

یک منبع کلاسیک برای یادگیری لغت
Elementary Vocabulary

یک منبع کلاسیک برای یادگیری لغت

مناسب برای کسانی که در سطح 5-5.5 هستند و قصد گرفتن نمره 6 به بالا را دارند.
Collins Reading For IELTS

مناسب برای کسانی که در سطح 5-5.5 هستند و قصد گرفتن نمره 6 به بالا را دارند.

مناسب برای تقویت ریدینگ بصورت جنرال و رسیدن به نمره ۴.۵-۵ ریدینگ آیلتس
Collins Get Ready For IELTS Reading

مناسب برای تقویت ریدینگ بصورت جنرال و رسیدن به نمره ۴.۵-۵ ریدینگ آیلتس

یکی از بهترین کتاب ها برای تقویت مهارت ریدینگ  و comprehension
Active Skills For Reading intro

یکی از بهترین کتاب ها برای تقویت مهارت ریدینگ و comprehension

یکی از بهترین کتاب ها برای تقویت مهارت ریدینگ  و درک مطلب
Actice Skills For Reading 1

یکی از بهترین کتاب ها برای تقویت مهارت ریدینگ و درک مطلب