این کتاب ها در بخش Listening / Elementary به شما معرفی می شوند.

Inside Listening and Speaking Intro

بهبود مهارت های listening و speaking در موضوعات آکادمیک

Inside Listening and Speaking 1

بهبود مهارت های listening و speaking در موضوعات آکادمیک

Contemporary Topics Intro

مجموعه ایی قوی برای تقویت speaking و listening آکادمیک

Academic Encounters 2

تقویت مهارت listening و speaking آکادمیک

Academic Encounters 1

تقویت مهارت listening و speaking آکادمیک

Tune In 2

کتابی مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره سطح pre-intermediate

Tune In 1

کتابی مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره سطح پایه

Tactics For Listening Basic

مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره و کاربردی