بیوگرافی فوق لیسانس مهندسی خوردگی و حفاطت از سطوح  از دانشگاه تهران لیسانس مهندسی متالورژی از دانشگاه تهران دارنده مدرک پیشرفته تدریس زبان انگلیسی TESOL از انگلستان مدیر اولین پروژه آموزش پیشرفته زبان انگلیسی و  IELTS به صورت آنلاین در ایران دارنده مدرک تخصصی آموزش آنلاین زبان از دانشگاه کمبریج برگزیده به عنوان نخبه کشوری…