اصطلاحات رایج مکالمات تلفنی انگلیسی

آشنایی با اصطلاحات رایج مکالمات تلفنی انگلیسی

اصطلاحات رایج مکالمات تلفنی انگلیسی شامل موارد مختلفی است که به شما کمک می کند تا بتوانید مکالمه روان تری داشته باشید. استفاده از این نوع عبارات در مدل های مختلف با قاعده و ساختار خاص یا بدون آنها انجام می شود. در این پست با ما باشید تا نمونه هایی از جملات آماده برای…

راه های تقویت لیسنینگ

راه های تقویت لیسنینگ

شاید کمتر زبان آموزی به دنبال راه های تقویت لیسنینگ باشد. برعکس، اکثر زبان آموزان از لیسنینگ فرار می کنند. معمولا درس های لیسنینگ کسالت آورترین درس ها در طول ترم هستند. دلیل این امر میتواند علاوه بر روش های تدریس اشتباه این مهارت، عدم اطلاع زبان آموزان از اهمیت تقویت لیسنینگ و ارتباط آن…

یادگیری زبان بدون گرامر

    یادگیری زبان بدون گرامر شاید برای خیلی از زبان آموزان جذاب باشد. دلیل این جذابیت شاید این است که اکثر زبان آموزان، یادگیری گرامر انگلیسی را سخت ترین بخش فرآیند یادگیری زبان انگلیسی می دانند. البته این مساله در مورد خیلی از زبان آموزان صدق نمی کند و گرامر در واقع نقطه قوت…