نمونه IELTS Academic Task 1 نمره 7

نمونه رایتینگ نمونه رایتینگ تسک یک آکادمیک – نمره هفت در این ویدئو شما با نحوه تصحیح رایتینگ تسک 1 آکادمیک (IELTS Academic Writing Task 1) بیشتر آشنا می شوید، این به شما کمک می کنه که بدونید برای نمره بهتر باید چه تغییراتی در نوشتار خودتون بدید. (نمره 7) رایتینگ در دسته بندی های…

نمونه IELTS Academic Task 1 نمره 5

نمونه رایتینگ نمونه رایتینگ تسک یک آکادمیک – نمره پنج در ویدئوی زیر شما به نحوه تصحیح رایتینگ تسک 1 آکادمیک (IELTS Academic Writing Task 1) بیشتر آشنا می شوید، این به شما کمک می کنه که بدونید برای نمره بهتر باید چه تغییراتی در نوشتار خودتون بدید. (نمره 5) رایتینگ در دسته بندی های…

نمونه IELTS Academic Task 1 نمره 9

نمونه رایتینگ نمونه رایتینگ تسک یک آکادمیک – نمره نه در ویدئوی زیر شما به نحوه تصحیح رایتینگ تسک 1 آکادمیک (IELTS Academic Writing Task 1) بیشتر آشنا می شوید، این به شما کمک می کنه که بدونید برای نمره بهتر باید چه تغییراتی در نوشتار خودتون بدید. رایتینگ در دسته بندی های زیر مورد…

What a band 7 IELTS task 1 writing looks like

What a band 7 IELTS task 1 writing looks like IELTS writing task 1 assessment criteria explained در این ویدیوی آیلتس آرمانی خواهید آموخت که چه المانهایی در کنار هم یک رایتینگ نمره 7 در تسک 1 را تشکیل میدهند. با این مثال عینی خوب و با دقت بررسی کنید که هر کدام از 4…