used-to

گرامر Used to

زبان آموزانی که در سطح Pre-Intermediate مشغول به یادگیری زبان انگلیسی هستند با گرامر Used to آشنا می شوند. اما عمده زبان آموزان این گرامر را به خوبی فرا نمی گیرند زیرا در زبان انگلیسی سه ساختار مختلف با معانی مختلف و همینطور کاربردهای کاملا مختلف وجود دارد که در همه آنها از Used to…