بهترین اپلیکیشن های آموزش زبان

بهترین اپلیکیشن های آموزش زبان

در این مقاله قصد داریم بهترین اپلیکیشن های آموزش زبان را معرفی کنیم. شاید حدود 20 سال پیش وقتی از یادگیری و تقویت زبان انگلیسی صحبت می کردیم تنها ابزار کمک آموزشی که به ذهنمان می رسید کتاب های دیکشنری کاغذی، نوارهای ضبط شده قدیمی و برخی کتاب های آموزش گرامر دوزبانه فارسی انگلیسی بودند.…