یادگیری مکالمه در کوتاه مدت

یادگیری مکالمه در کوتاه مدت

اگر از آن جمله از افراد باشید که به صورت ناگهانی با یک موقعیت خوب برای مهاجرت به یک کشور انگلیسی زبان مواجه شدید، حتما مدتی را در تکاپوی یادگیری مکالمه در کوتاه مدت بوده اید. افراد زیادی به مدرسان زبان مراجعه می کنند و از آنها درخواست می کنند که مکالمه انگلیسی را در…