تفاوت لهجه و تلفظ در انگلیسی

تفاوت لهجه و تلفظ در انگلیسی

‌تفاوت لهجه و تلفظ در انگلیسی شاید برای خیلی زبان آموزان کمی مبهم باشد. البته گویش زبان را نیز به این دو اضافه کنید. دانستن تفاوت بین این موارد و آگاهی از درجه اهمیت آنها می تواند ما را در تمرین درست انگلیسی و وقتی که برای جنبه های مختلف زبان می گذاریم تاثیر بگذارد.…