باورهای غلط در مورد زبان انگلیسی

باورهای غلط در مورد زبان انگلیسی

 باورهای غلط در مورد زبان انگلیسی را گاهی اوقات از افرادی که اطلاعات زیادی در مورد یادگیری زبان انگلیسی ندارند می شنویم. خیلی از این باورهای غلط در ذهن افرادی که در موسسه یا دانشگاه در سطوح بالا به یادگیری و مطالعه زبان مشغولند به تدریج اصلاح می شود. اما زبان آموزان سطح پایین و…