ielts reading

تکنیک های ریدینگ آیلتس

تکنیک های ریدینگ آیلتسی که در این مقاله معرفی می کنیم تکنیک های هدف طراحان سوالات آیلتس است. در واقع طراحان سوالات آیلتس طوری این سوالات طرح می کنند که داوطلبان آیلتس برای حل این سوالات در زمان تعیین شده باید در این تکنیک ها ماهر باشند. نام این تکنیک های ریدینگ آیلتسی که در…