بیوگرافی

١٠ سال سابقه ی تدریس زبان انگلیسی

بیش از ۵ سال سابقه ی تدریس IELTS و آزمون های کمبریج

دارنده ی مدرک Cambridge English: Proficiency (CPE) از دانشگاه کمبریج

دارنده ی مدرک IELTS Train the Trainer از IDP

دارنده ی مدارک How to teach IELTS
How to teach Cambridge English :Advanced (CAE) از دانشگاه کمبریج

دارنده ی مدرک CELTA از دانشگاه کمبریج

  نام شما (الزامی)

  ایمیل شما (الزامی)

  موضوع

  پیام شما

  moridi

  کیکاووس مریدی

  استاد و کارشناس آموزشی مجموعه

  ایمیل :
  info@armanienglish.com