این کتاب ها در بخش Writing / Business به شما معرفی می شوند.

Inside Writing Intro

کتابی مناسب برای کسانی که در رایتینگ تازه کار هستند. سطح elementary