این کتاب ها در بخش Writing / Business به شما معرفی می شوند.

کتابی مناسب برای کسانی که در رایتینگ تازه کار هستند. سطح elementary
Inside Writing Intro

کتابی مناسب برای کسانی که در رایتینگ تازه کار هستند. سطح elementary