این کتاب ها در بخش 1 Vocabulary / IELTS – page  به شما معرفی می شوند.

Oxford Word Skills Idioms and Phrasal Verbs – Advanced

بهشتی برای دوستداران اصطلاحات و idiom ها

Interactive Vocabulary General Words

کتابی جذاب برای بهبود مهارت ریدینگ آموزش لغت سطح intermediate به بالا

English collocations in Use Intermediate

با این کتاب کلمان هم نشین (Collocations) را به راحتی بیاموزید!

English collocations in Use Advanced

با این کتاب کلمان هم نشین (Collocations) را به راحتی بیاموزید!

Collins Get Ready for IELTS

کتابی که تمام مهارت های آیلتس تا نمره 4.5 را پوشش می دهد و شما را از منابع دیگر بی نیاز می کند.

Barron’s Essential Words For The IELTS

ویرایش سوم (2017)از کتاب فوق العاده موفق Essential Words for the IELTS

Active Vocabulary General and Academic Words

کتابی برای بهبود دایره لغت از طریق تمارین جذاب و گوناگون‬‎

Academic Encounters 4

تقویت مهارت listening و speaking آکادمیک

Academic Encounters 3

تقویت مهارت listening و speaking آکادمیک

Academic Encounters 2

تقویت مهارت listening و speaking آکادمیک

Vocabulary In Use Upper Intermediate

یک مرجع عالی برای آموزش لغات و اصطلاحات کاربردی در زبان انگلیسی

Oxford Word Skills Intermediate

یکی از پرطرفدارترین کتاب های آموزش لغت

Oxford Word Skills Basic

یکی از پرطرفدارترین کتاب های آموزش لغت

Oxford Word Skills Advanced

یکی از پرطرفدارترین کتاب های آموزش لغت

Longman Intermediate Vocabulary

کتاب آموزش لغات سطح متوسط بصورت کلمات دسته بندی شده بر اساس موضوع

Key Word For Fluency Upper Intermediate

گنجینه ایی از کلمات همنشین (Collocation)

Key Word For Fluency Intermediate

گنجینه ایی از کلمات همنشین (Collocation)

Inside Reading 4

کتابی فوق العاده برای بهبود مهارت ریدینگ مناسب برای افرادی با سطح advanced  

Inside Reading 3

کتابی فوق العاده برای بهبود مهارت ریدینگ مناسب برای افرادی با سطح upper intermediate

Inside Reading 2

کتابی فوق العاده برای بهبود مهارت ریدینگ مناسب برای افرادی با سطح intermediate

Inside Reading 1

کتابی فوق العاده برای بهبود مهارت ریدینگ مناسب برای افرادی با سطح elementary و یا pre-intermediate

Intermediate Idioms And Phrasal Verbs

بهشتی برای دوستداران اصطلاحات و idiom ها

English Vocabulary in Use Pre-intermediate and intermediate

یک مرجع عالی برای آموزش لغات و اصطلاحات کاربردی در زبان انگلیسی

Collins Vocabulary For IELTS

مناسب برای کسانی که در سطح 5-5.5 هستند و قصد گرفتن نمره 6 به بالا را دارند.

Collins Speaking For IELTS

مناسب برای کسانی که در سطح 5-5.5 هستند و قصد گرفتن نمره 6 به بالا را دارند.

Collins Reading For IELTS

مناسب برای کسانی که در سطح 5-5.5 هستند و قصد گرفتن نمره 6 به بالا را دارند.

Collins Get Ready For IELTS Reading

مناسب برای تقویت ریدینگ بصورت جنرال و رسیدن به نمره ۴.۵-۵ ریدینگ آیلتس

Cambridge Vocabulary For IELTS

منبع بسیار معتبر لغات مخصوص آیلتس

Advanced Vocabulary And Idiom

کتاب آموزش لغات پ‍‍‍‍‍یشرفته که بر اساس موضوع دسته بندی شده اند.

Active Skills For Reading intro

یکی از بهترین کتاب ها برای تقویت مهارت ریدینگ و comprehension

Active Skills For Reading 4

یکی از بهترین کتاب ها برای تقویت مهارت ریدینگ و comprehension

Active Skills For Reading 3

یکی از بهترین کتاب ها برای تقویت مهارت ریدینگ و comprehension

Active Skills For Reading 2

یکی از بهترین کتاب ها برای تقویت مهارت ریدینگ و درک مطلب

Actice Skills For Reading 1

یکی از بهترین کتاب ها برای تقویت مهارت ریدینگ و درک مطلب

504 Absolutely Essential Words

ویرایش ششم کتاب محبوب 504 برای یادگیری لغات آکادمیک