این کتاب ها در بخش Vocabulary / Business به شما معرفی می شوند.

آموزش زبان انگلیسی برای رشته منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی
Market Leader Human Resources

آموزش زبان انگلیسی برای رشته منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی

آموزش لغات و تقویت مهارت writing در حوزه حسابداری و اقتصاد
Market Leader Accounting and Finance

آموزش لغات و تقویت مهارت writing در حوزه حسابداری و اقتصاد

کتابی جذاب برای بهبود مهارت ریدینگ آموزش لغت سطح intermediate به بالا
Interactive Vocabulary General Words

کتابی جذاب برای بهبود مهارت ریدینگ آموزش لغت سطح intermediate به بالا

منبع فوق العاده برای شروع یادگیری لغات بیزینسی
Business Vocabulary in use Elementary to pre-intermediate

منبع فوق العاده برای شروع یادگیری لغات بیزینسی

منبع فوق العاده یادگیری لغات بیزینسی
Business Vocabulary in use Advanced

منبع فوق العاده یادگیری لغات بیزینسی