این کتاب ها در بخش Listening / Intermediate به شما معرفی می شوند.

بهبود مهارت های listening و speaking در موضوعات آکادمیک در سطح upper intermediate
Inside Listening and Speaking 3

بهبود مهارت های listening و speaking در موضوعات آکادمیک در سطح upper intermediate

بهبود مهارت های listening و speaking در موضوعات آکادمیک
Inside Listening and Speaking 2

بهبود مهارت های listening و speaking در موضوعات آکادمیک

بهبود مهارت های listening و speaking در موضوعات آکادمیک
Inside Listening and Speaking 1

بهبود مهارت های listening و speaking در موضوعات آکادمیک

کتابی جامع برای آموزش listening و speaking آزمون آیلتس
Focusing on IELTS Listening and Speaking Skills

کتابی جامع برای آموزش listening و speaking آزمون آیلتس

مجموعه ایی قوی برای تقویت speaking و listening آکادمیک
Contemporary Topics 2

مجموعه ایی قوی برای تقویت speaking و listening آکادمیک

مجموعه ایی قوی برای تقویت speaking و listening آکادمیک
Contemporary Topics 1

مجموعه ایی قوی برای تقویت speaking و listening آکادمیک

تقویت مهارت listening و speaking  آکادمیک
Academic Encounters 2

تقویت مهارت listening و speaking آکادمیک

تقویت مهارت listening و speaking  آکادمیک
Academic Encounters 1

تقویت مهارت listening و speaking آکادمیک

کتابی مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره سطح intermediate
Tune In 3

کتابی مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره سطح intermediate

کتابی مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره سطح pre-intermediate
Tune In 2

کتابی مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره سطح pre-intermediate

مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره و کاربردی
Tactics For Listening Expanding

مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره و کاربردی

مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره و کاربردی
Tactics For Listening Developing

مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره و کاربردی

آشنایی کامل با لیسنینگ و اسپیکینگ آیلتس
Improve Your Skills Listening and Speaking For IELTS 6.0-7.5

آشنایی کامل با لیسنینگ و اسپیکینگ آیلتس

آشنایی کامل با لیسنینگ و اسپیکینگ آیلتس
Improve Your Skills Listening and Speaking For IELTS 4.5-6.0

آشنایی کامل با لیسنینگ و اسپیکینگ آیلتس

مناسب برای کسانی که در سطح 5-5.5 هستند و قصد گرفتن نمره 6 به بالا را دارند.
Collins Listening For IELTS

مناسب برای کسانی که در سطح 5-5.5 هستند و قصد گرفتن نمره 6 به بالا را دارند.

مناسب برای تقویت لیسنیگ بصورت جنرال و رسیدن به نمره ۴.۵-۵ لیسنینگ آیلتس
Collins Get Ready For IELTS Listening

مناسب برای تقویت لیسنیگ بصورت جنرال و رسیدن به نمره ۴.۵-۵ لیسنینگ آیلتس