این کتاب ها در بخش Listening / Intermediate به شما معرفی می شوند.

Inside Listening and Speaking 3

بهبود مهارت های listening و speaking در موضوعات آکادمیک در سطح upper intermediate

Inside Listening and Speaking 2

بهبود مهارت های listening و speaking در موضوعات آکادمیک

Inside Listening and Speaking 1

بهبود مهارت های listening و speaking در موضوعات آکادمیک

Focusing on IELTS Listening and Speaking Skills

کتابی جامع برای آموزش listening و speaking آزمون آیلتس

Contemporary Topics 2

مجموعه ایی قوی برای تقویت speaking و listening آکادمیک

Contemporary Topics 1

مجموعه ایی قوی برای تقویت speaking و listening آکادمیک

Academic Encounters 2

تقویت مهارت listening و speaking آکادمیک

Academic Encounters 1

تقویت مهارت listening و speaking آکادمیک

Tune In 3

کتابی مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره سطح intermediate

Tune In 2

کتابی مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره سطح pre-intermediate

Tactics For Listening Expanding

مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره و کاربردی

Tactics For Listening Developing

مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره و کاربردی

Improve Your Skills Listening and Speaking For IELTS 6.0-7.5

آشنایی کامل با لیسنینگ و اسپیکینگ آیلتس

Improve Your Skills Listening and Speaking For IELTS 4.5-6.0

آشنایی کامل با لیسنینگ و اسپیکینگ آیلتس

Collins Listening For IELTS

مناسب برای کسانی که در سطح 5-5.5 هستند و قصد گرفتن نمره 6 به بالا را دارند.

Collins Get Ready For IELTS Listening

مناسب برای تقویت لیسنیگ بصورت جنرال و رسیدن به نمره ۴.۵-۵ لیسنینگ آیلتس