این کتاب ها در بخش Listening / Advanced به شما معرفی می شوند.

بهبود مهارت های listening  و speaking در موضوعات آکادمیک در سطح advanced
Inside Listening and Speaking 4

بهبود مهارت های listening و speaking در موضوعات آکادمیک در سطح advanced

بهبود مهارت های listening  و speaking در موضوعات آکادمیک در سطح upper intermediate
Inside Listening and Speaking 3

بهبود مهارت های listening و speaking در موضوعات آکادمیک در سطح upper intermediate

کتابی جامع برای آموزش listening  و speaking  آزمون آیلتس
Focusing on IELTS Listening and Speaking Skills

کتابی جامع برای آموزش listening و speaking آزمون آیلتس

مجموعه ایی قوی برای تقویت speaking و listening  آکادمیک
Contemporary Topics 3

مجموعه ایی قوی برای تقویت speaking و listening آکادمیک

تقویت مهارت listening و speaking   آکادمیک
Academic Encounters 4

تقویت مهارت listening و speaking آکادمیک

تقویت مهارت listening و speaking   آکادمیک
Academic Encounters 3

تقویت مهارت listening و speaking آکادمیک

مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره و کاربردی
Tactics For Listening Expanding

مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره و کاربردی

آشنایی کامل با لیسنینگ و اسپیکینگ آیلتس
Improve Your Skills Listening and Speaking For IELTS 6.0-7.5

آشنایی کامل با لیسنینگ و اسپیکینگ آیلتس