این کتاب ها در بخش Listening / Advanced به شما معرفی می شوند.

Inside Listening and Speaking 4

بهبود مهارت های listening و speaking در موضوعات آکادمیک در سطح advanced

Inside Listening and Speaking 3

بهبود مهارت های listening و speaking در موضوعات آکادمیک در سطح upper intermediate

Focusing on IELTS Listening and Speaking Skills

کتابی جامع برای آموزش listening و speaking آزمون آیلتس

Contemporary Topics 3

مجموعه ایی قوی برای تقویت speaking و listening آکادمیک

Academic Encounters 4

تقویت مهارت listening و speaking آکادمیک

Academic Encounters 3

تقویت مهارت listening و speaking آکادمیک

Tactics For Listening Expanding

مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره و کاربردی

Improve Your Skills Listening and Speaking For IELTS 6.0-7.5

آشنایی کامل با لیسنینگ و اسپیکینگ آیلتس