این کتاب ها در بخش IELTS / Writing/ Score +7 به شما معرفی می شوند.

Longman Academic Writing Series 4

از صفر تا صد رایتینگ های آکادمیک! کتاب شماره چهار تاکید برessay نویسی صحیح دارد.

Longman Academic Writing Series 5

از صفر تا صد رایتینگ های آکادمیک!

Focusing on IELTS Reading and Writing Skills

کتابی جامع برای آموزش writing و reading آزمون آیلتس

Barron’s Writing for the IELTS

یک منبع همه چیز تمام برای رایتینگ آیلتس

Barron’s IELTS

یک منبع همه چیز تمام برای گرفتن نمره بالا!

Improve Yours Skills Writing For IELTS 6.0-7.5

آشنایی با رایتینگ آیلتس تا سطح 7.5

IELTS Advantage Writing Skills

کتاب IELTS Advantage Writing Skills برای زبان آموزانی که نیاز به تقویت مهارت writing خود دارند بسیار سودمند است

Collins Writing For IELTS

مناسب برای کسانی که در سطح 5-5.5 هستند و قصد گرفتن نمره 6 به بالا را دارند.