این کتاب ها در بخش IELTS / Writing / Score 4-5.5 به شما معرفی می شوند.

Longman Academic Writing Series 3

از صفر تا صد رایتینگ های آکادمیک!

Longman Academic Writing Series 2

از صفر تا صد رایتینگ های آکادمیک!

Longman Academic Writing Series 1

از صفر تا صد رایتینگ های آکادمیک!

Collins Get Ready for IELTS

کتابی که تمام مهارت های آیلتس تا نمره 4.5 را پوشش می دهد و شما را از منابع دیگر بی نیاز می کند.

New Insight Into IELTS

مناسب برای یادگیری هر چهار مهارت آیلتس آکادمیک و جنرال تا سطح نمره ۶

Improve Your Skills Writing For IELTS 4.5-6.0

آشنایی با رایتینگ آیلتس تا سطح ۶

Collins Get Ready For IELTS Writing

مناسب برای تقویت رایتینگ بصورت جنرال و رسیدن به نمره ۴.۵-۵ رایتینگ آیلتس