این کتاب ها در بخش IELTS/ Vocabulary/ Score 5.5-7 به شما معرفی می شوند.

با این کتاب کلمان هم نشین (Collocations) را به راحتی بیاموزید!
English collocations in Use Intermediate

با این کتاب کلمان هم نشین (Collocations) را به راحتی بیاموزید!

با این کتاب کلمان هم نشین (Collocations) را به راحتی بیاموزید!
English collocations in Use Advanced

با این کتاب کلمان هم نشین (Collocations) را به راحتی بیاموزید!

منبع بسیار معتبر لغات مخصوص آیلتس برای گرفتن نمرات بالاتر از 7 آیلتس
Cambridge English Vocabulary for IELTS Advanced

منبع بسیار معتبر لغات مخصوص آیلتس برای گرفتن نمرات بالاتر از 7 آیلتس

کتابی ایده آل برای self-study  و تقویت واژگان
Build Your vocabulary 3

کتابی ایده آل برای self-study و تقویت واژگان

ویرایش سوم (2017)از کتاب فوق العاده موفق Essential Words for the IELTS
Barron’s Essential Words For The IELTS

ویرایش سوم (2017)از کتاب فوق العاده موفق Essential Words for the IELTS

تقویت مهارت listening و speaking   آکادمیک
Academic Encounters 3

تقویت مهارت listening و speaking آکادمیک

تقویت مهارت listening و speaking   آکادمیک
Academic Encounters 2

تقویت مهارت listening و speaking آکادمیک

یک مرجع عالی برای آموزش لغات و اصطلاحات کاربردی در زبان انگلیسی
Vocabulary In Use Upper Intermediate

یک مرجع عالی برای آموزش لغات و اصطلاحات کاربردی در زبان انگلیسی

یکی از پرطرفدارترین کتاب های آموزش لغت
Oxford Word Skills Intermediate

یکی از پرطرفدارترین کتاب های آموزش لغت

یکی از پرطرفدارترین کتاب های آموزش لغت
Oxford Word Skills Basic

یکی از پرطرفدارترین کتاب های آموزش لغت

یکی از پرطرفدارترین کتاب های آموزش لغت
Oxford Word Skills Advanced

یکی از پرطرفدارترین کتاب های آموزش لغت

کتاب آموزش لغات  سطح متوسط بصورت کلمات دسته بندی شده بر اساس موضوع
Longman Intermediate Vocabulary

کتاب آموزش لغات سطح متوسط بصورت کلمات دسته بندی شده بر اساس موضوع

گنجینه ایی از کلمات همنشین (Collocation)
Key Word For Fluency Upper Intermediate

گنجینه ایی از کلمات همنشین (Collocation)

گنجینه ایی از کلمات همنشین (Collocation)
Key Word For Fluency Intermediate

گنجینه ایی از کلمات همنشین (Collocation)

کتابی فوق العاده برای بهبود مهارت ریدینگ مناسب برای افرادی با سطح upper intermediate
Inside Reading 3

کتابی فوق العاده برای بهبود مهارت ریدینگ مناسب برای افرادی با سطح upper intermediate

کتابی فوق العاده برای بهبود مهارت ریدینگ مناسب برای افرادی با سطح intermediate
Inside Reading 2

کتابی فوق العاده برای بهبود مهارت ریدینگ مناسب برای افرادی با سطح intermediate

بهشتی برای دوستداران اصطلاحات و idiom  ها
Intermediate Idioms And Phrasal Verbs

بهشتی برای دوستداران اصطلاحات و idiom ها

یکی از با ارزشترین منابع تقویت لغت و آمادگی آزمون آیلتس
Focus On Vocabulary 2

یکی از با ارزشترین منابع تقویت لغت و آمادگی آزمون آیلتس

یکی از با ارزشترین منابع تقویت لغت و آمادگی آزمون آیلتس
Focus On Vocabulary 1

یکی از با ارزشترین منابع تقویت لغت و آمادگی آزمون آیلتس

یک مرجع عالی برای آموزش لغات و اصطلاحات کاربردی در زبان انگلیسی
English Vocabulary in Use Pre-intermediate and intermediate

یک مرجع عالی برای آموزش لغات و اصطلاحات کاربردی در زبان انگلیسی

یک مرجع عالی برای آموزش لغات و اصطلاحات کاربردی در زبان انگلیسی
English Vocabulary in Use Elementary

یک مرجع عالی برای آموزش لغات و اصطلاحات کاربردی در زبان انگلیسی

مناسب برای کسانی که در سطح 5-5.5 هستند و قصد گرفتن نمره 6 به بالا را دارند.
Collins Vocabulary For IELTS

مناسب برای کسانی که در سطح 5-5.5 هستند و قصد گرفتن نمره 6 به بالا را دارند.

مناسب برای کسانی که در سطح 5-5.5 هستند و قصد گرفتن نمره 6 به بالا را دارند.
Collins Reading For IELTS

مناسب برای کسانی که در سطح 5-5.5 هستند و قصد گرفتن نمره 6 به بالا را دارند.

منبع بسیار معتبر لغات مخصوص آیلتس
Cambridge Vocabulary For IELTS

منبع بسیار معتبر لغات مخصوص آیلتس

یکی از بهترین کتاب ها برای تقویت مهارت ریدینگ  و comprehension
Active Skills For Reading 3

یکی از بهترین کتاب ها برای تقویت مهارت ریدینگ و comprehension

یکی از بهترین کتاب ها برای تقویت مهارت ریدینگ  و درک مطلب
Active Skills For Reading 2

یکی از بهترین کتاب ها برای تقویت مهارت ریدینگ و درک مطلب

ویرایش ششم کتاب محبوب 504 برای یادگیری لغات آکادمیک
504 Absolutely Essential Words

ویرایش ششم کتاب محبوب 504 برای یادگیری لغات آکادمیک

یکی از بهترین کتاب های موجود برای آشنا شدن با قالب اسپیکینگ آزمون آیلتس شامل تعداد بسیاری ایده و نمونه سوال
220 IELTS SPEAKING TOPICS

یکی از بهترین کتاب های موجود برای آشنا شدن با قالب اسپیکینگ آزمون آیلتس شامل تعداد بسیاری ایده و نمونه سوال