این کتاب ها در بخش IELTS/ Practice test/ General module به شما معرفی می شوند.

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس
Cambridge English IELTS 14 General Module

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس
Cambridge English IELTS 13 General Module

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

کتابی با ۶ آزمون شبیه سازی شده آکادمیک و ۲ آزمون جنرال
Kaplan IELTS Premier with 8 Practice Tests

کتابی با ۶ آزمون شبیه سازی شده آکادمیک و ۲ آزمون جنرال

منبعی بروز و عالی از آزمون های شبیه سازی شده آیلتس شامل ۶ آزمون جنرال و ۶ آزمون آکادمیک
Barron’s IELTS Practice Exams

منبعی بروز و عالی از آزمون های شبیه سازی شده آیلتس شامل ۶ آزمون جنرال و ۶ آزمون آکادمیک

مجموعه ایی شامل ۶ آزمون کامل آکادمیک و ۲ آزمون کامل جنرال
Exam Essentials Practice Test IELTS 2

مجموعه ایی شامل ۶ آزمون کامل آکادمیک و ۲ آزمون کامل جنرال

مجموعه ایی شامل ۶ آزمون کامل آکادمیک و ۲ آزمون کامل جنرال
Exam Essentials Practice Test IELTS 1

مجموعه ایی شامل ۶ آزمون کامل آکادمیک و ۲ آزمون کامل جنرال

مناسب برای زبان آموزانی که نزدیک به آزمون آیلتس خود هستند
Collins Practice Test for IELTS 2

مناسب برای زبان آموزانی که نزدیک به آزمون آیلتس خود هستند

مناسب برای زبان آموزانی که نزدیک به آزمون آیلتس خود هستند
Collins Practice Test for IELTS

مناسب برای زبان آموزانی که نزدیک به آزمون آیلتس خود هستند

یک منبع همه چیز تمام برای گرفتن نمره بالا!
Barron’s IELTS

یک منبع همه چیز تمام برای گرفتن نمره بالا!

یکی از کتاب های بسیار مناسب برای کسانی که خود را برای آزمون آیلتس جنرال آماده می کنند.
Focusing on IELTS General Training

یکی از کتاب های بسیار مناسب برای کسانی که خود را برای آزمون آیلتس جنرال آماده می کنند.

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس
Cambridge English IELTS 12 General

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس
Cambridge English IELTS 11 General

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس
Cambridge English IELTS 10

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس
Cambridge English IELTS 9

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس
Cambridge English IELTS 8

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس
Cambridge English IELTS 7

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس
Cambridge English IELTS 6

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس
Cambridge English IELTS 5

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس
Cambridge English IELTS 4

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس
Cambridge English IELTS 3

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس
Cambridge English IELTS 2

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس
Cambridge English IELTS 1

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس