این کتاب ها در بخش IELTS/ Practice test/ Academic module به شما معرفی می شوند.

Cambridge English IELTS 14 Academic Module

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

Cambridge English IELTS 13 Academic Module

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

Kaplan IELTS Premier with 8 Practice Tests

کتابی با ۶ آزمون شبیه سازی شده آکادمیک و ۲ آزمون جنرال

Barron’s IELTS Practice Exams

منبعی بروز و عالی از آزمون های شبیه سازی شده آیلتس شامل ۶ آزمون جنرال و ۶ آزمون آکادمیک

Exam Essentials Practice Test IELTS 2

مجموعه ایی شامل ۶ آزمون کامل آکادمیک و ۲ آزمون کامل جنرال

Exam Essentials Practice Test IELTS 1

مجموعه ایی شامل ۶ آزمون کامل آکادمیک و ۲ آزمون کامل جنرال

Collins Practice Test for IELTS 2

مناسب برای زبان آموزانی که نزدیک به آزمون آیلتس خود هستند

Collins Practice Test for IELTS

مناسب برای زبان آموزانی که نزدیک به آزمون آیلتس خود هستند

Cambridge English IELTS TRAINER

اکر به دنبال یک منبع نمونه سوالات آیلتس می گردید این کتاب مخصوص شماست!

Barron’s IELTS

یک منبع همه چیز تمام برای گرفتن نمره بالا!

IELTS Testbuilder 2

کتابی حاوی ۴ تست کامل آیلتس

IELTS Testbuilder 1

کتابی حاوی ۴ تست کامل آیلتس

Focusing On IELTS-Academic Practice Tests

یکی از کتاب های بسیار مناسب برای کسانی که خود را برای آزمون آیلتس آکادمیک آماده می کنند.

Cambridge English IELTS 12 Academic

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

Cambridge English IELTS 11 Academic

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

Cambridge English IELTS 10

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

Cambridge English IELTS 9

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

Cambridge English IELTS 8

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

Cambridge English IELTS 7

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

Cambridge English IELTS 6

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

Cambridge English IELTS 5

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

Cambridge English IELTS 4

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

Cambridge English IELTS 3

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

Cambridge English IELTS 2

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

Cambridge English IELTS 1

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس