این کتاب ها در بخش IELTS / Listening / Score +7 به شما معرفی می شوند.

Inside Listening and Speaking 4

بهبود مهارت های listening و speaking در موضوعات آکادمیک در سطح advanced

Focusing on IELTS Listening and Speaking Skills

کتابی جامع برای آموزش listening و speaking آزمون آیلتس

Contemporary Topics 3

مجموعه ایی قوی برای تقویت speaking و listening آکادمیک

Barron’s IELTS

یک منبع همه چیز تمام برای گرفتن نمره بالا!

Academic Encounters 4

تقویت مهارت listening و speaking آکادمیک

Academic Encounters 3

تقویت مهارت listening و speaking آکادمیک

Improve Your Skills Listening and Speaking For IELTS 6.0-7.5

آشنایی کامل با لیسنینگ و اسپیکینگ آیلتس

IELTS Advantage Speaking and Listening Skills

کتاب IELTS Advantage Speaking & Listening Skills برای زبان آموزانی که نیاز به تقویت مهارت speaking و listening خود دارند مناسب می باشد.