این کتاب ها در بخش IELTS / Listening / Score +7 به شما معرفی می شوند.

بهبود مهارت های listening  و speaking در موضوعات آکادمیک در سطح advanced
Inside Listening and Speaking 4

بهبود مهارت های listening و speaking در موضوعات آکادمیک در سطح advanced

کتابی جامع برای آموزش listening  و speaking  آزمون آیلتس
Focusing on IELTS Listening and Speaking Skills

کتابی جامع برای آموزش listening و speaking آزمون آیلتس

مجموعه ایی قوی برای تقویت speaking و listening  آکادمیک
Contemporary Topics 3

مجموعه ایی قوی برای تقویت speaking و listening آکادمیک

یک منبع همه چیز تمام برای گرفتن نمره بالا!
Barron’s IELTS

یک منبع همه چیز تمام برای گرفتن نمره بالا!

تقویت مهارت listening و speaking   آکادمیک
Academic Encounters 4

تقویت مهارت listening و speaking آکادمیک

تقویت مهارت listening و speaking   آکادمیک
Academic Encounters 3

تقویت مهارت listening و speaking آکادمیک

آشنایی کامل با لیسنینگ و اسپیکینگ آیلتس
Improve Your Skills Listening and Speaking For IELTS 6.0-7.5

آشنایی کامل با لیسنینگ و اسپیکینگ آیلتس

کتاب IELTS Advantage Speaking & Listening Skills برای زبان آموزانی که نیاز به تقویت مهارت speaking  و listening خود دارند مناسب می باشد.
IELTS Advantage Speaking and Listening Skills

کتاب IELTS Advantage Speaking & Listening Skills برای زبان آموزانی که نیاز به تقویت مهارت speaking و listening خود دارند مناسب می باشد.