این کتاب ها در بخش IELTS / Listening / Score 5.5-7 به شما معرفی می شوند.

بهبود مهارت های listening و speaking در موضوعات آکادمیک در سطح upper intermediate
Inside Listening and Speaking 3

بهبود مهارت های listening و speaking در موضوعات آکادمیک در سطح upper intermediate

آشنایی کامل با Reading & Writing آیلتس جنرال
IELTS Preparation and Practice Reading & Writing General

آشنایی کامل با Reading & Writing آیلتس جنرال

آشنایی کامل با Reading & Writing آیلتس آکادمیک
IELTS Preparation and Practice Reading & Writing Academic

آشنایی کامل با Reading & Writing آیلتس آکادمیک

آشنایی کامل با listening & speaking آیلتس
IELTS Preparation and Practice Listening & Speaking

آشنایی کامل با listening & speaking آیلتس

بهبود مهارت های listening و speaking در موضوعات آکادمیک
Inside Listening and Speaking 2

بهبود مهارت های listening و speaking در موضوعات آکادمیک

کتابی جامع برای آموزش listening و speaking آزمون آیلتس
Focusing on IELTS Listening and Speaking Skills

کتابی جامع برای آموزش listening و speaking آزمون آیلتس

مجموعه ایی قوی برای تقویت speaking و listening آکادمیک
Contemporary Topics 3

مجموعه ایی قوی برای تقویت speaking و listening آکادمیک

مجموعه ایی قوی برای تقویت speaking و listening آکادمیک
Contemporary Topics 2

مجموعه ایی قوی برای تقویت speaking و listening آکادمیک

تقویت مهارت listening و speaking  آکادمیک
Academic Encounters 3

تقویت مهارت listening و speaking آکادمیک

تقویت مهارت listening و speaking  آکادمیک
Academic Encounters 2

تقویت مهارت listening و speaking آکادمیک

مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره و کاربردی
Tactics For Listening Expanding

مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره و کاربردی

آشنایی کامل با لیسنینگ و اسپیکینگ آیلتس
Improve Your Skills Listening and Speaking For IELTS 6.0-7.5

آشنایی کامل با لیسنینگ و اسپیکینگ آیلتس

کتاب IELTS Advantage Speaking & Listening Skills برای زبان آموزانی که نیاز به تقویت مهارت speaking و listening خود دارند مناسب می باشد.
IELTS Advantage Speaking and Listening Skills

کتاب IELTS Advantage Speaking & Listening Skills برای زبان آموزانی که نیاز به تقویت مهارت speaking و listening خود دارند مناسب می باشد.

مناسب برای کسانی که در سطح 5-5.5 هستند و قصد گرفتن نمره 6 به بالا را دارند.
Collins Listening For IELTS

مناسب برای کسانی که در سطح 5-5.5 هستند و قصد گرفتن نمره 6 به بالا را دارند.