این کتاب ها در بخش IELTS / Listening / Score 4-5.5 به شما معرفی می شوند.

بهبود مهارت های listening  و speaking در موضوعات آکادمیک
Inside Listening and Speaking 2

بهبود مهارت های listening و speaking در موضوعات آکادمیک

بهبود مهارت های listening  و speaking در موضوعات آکادمیک
Inside Listening and Speaking 1

بهبود مهارت های listening و speaking در موضوعات آکادمیک

مجموعه ایی قوی برای تقویت speaking و listening  آکادمیک
Contemporary Topics Intro

مجموعه ایی قوی برای تقویت speaking و listening آکادمیک

مجموعه ایی قوی برای تقویت speaking و listening  آکادمیک
Contemporary Topics 2

مجموعه ایی قوی برای تقویت speaking و listening آکادمیک

مجموعه ایی قوی برای تقویت speaking و listening  آکادمیک
Contemporary Topics 1

مجموعه ایی قوی برای تقویت speaking و listening آکادمیک

کتابی که تمام مهارت های آیلتس تا نمره 4.5 را پوشش می دهد و شما را از منابع دیگر بی نیاز می کند.
Collins Get Ready for IELTS

کتابی که تمام مهارت های آیلتس تا نمره 4.5 را پوشش می دهد و شما را از منابع دیگر بی نیاز می کند.

تقویت مهارت listening و speaking   آکادمیک
Academic Encounters 2

تقویت مهارت listening و speaking آکادمیک

تقویت مهارت listening و speaking   آکادمیک
Academic Encounters 1

تقویت مهارت listening و speaking آکادمیک

مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره و کاربردی
Tactics For Listening Developing

مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره و کاربردی

مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره و کاربردی
Tactics For Listening Basic

مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره و کاربردی

مناسب برای یادگیری هر چهار مهارت آیلتس آکادمیک و جنرال تا سطح نمره ۶
New Insight Into IELTS

مناسب برای یادگیری هر چهار مهارت آیلتس آکادمیک و جنرال تا سطح نمره ۶

آشنایی کامل با لیسنینگ و اسپیکینگ آیلتس
Improve Your Skills Listening and Speaking For IELTS 4.5-6.0

آشنایی کامل با لیسنینگ و اسپیکینگ آیلتس

کتاب IELTS Advantage Speaking & Listening Skills برای زبان آموزانی که نیاز به تقویت مهارت speaking  و listening خود دارند مناسب می باشد.
IELTS Advantage Speaking and Listening Skills

کتاب IELTS Advantage Speaking & Listening Skills برای زبان آموزانی که نیاز به تقویت مهارت speaking و listening خود دارند مناسب می باشد.

مناسب برای کسانی که در سطح 5-5.5 هستند و قصد گرفتن نمره 6 به بالا را دارند.
Collins Listening For IELTS

مناسب برای کسانی که در سطح 5-5.5 هستند و قصد گرفتن نمره 6 به بالا را دارند.

مناسب برای تقویت لیسنیگ بصورت جنرال و رسیدن به نمره ۴.۵-۵ لیسنینگ آیلتس
Collins Get Ready For IELTS Listening

مناسب برای تقویت لیسنیگ بصورت جنرال و رسیدن به نمره ۴.۵-۵ لیسنینگ آیلتس