این کتاب ها در بخش IELTS / Listening / Score 4-5.5 به شما معرفی می شوند.

Inside Listening and Speaking 2

بهبود مهارت های listening و speaking در موضوعات آکادمیک

Inside Listening and Speaking 1

بهبود مهارت های listening و speaking در موضوعات آکادمیک

Contemporary Topics Intro

مجموعه ایی قوی برای تقویت speaking و listening آکادمیک

Contemporary Topics 2

مجموعه ایی قوی برای تقویت speaking و listening آکادمیک

Contemporary Topics 1

مجموعه ایی قوی برای تقویت speaking و listening آکادمیک

Collins Get Ready for IELTS

کتابی که تمام مهارت های آیلتس تا نمره 4.5 را پوشش می دهد و شما را از منابع دیگر بی نیاز می کند.

Academic Encounters 2

تقویت مهارت listening و speaking آکادمیک

Academic Encounters 1

تقویت مهارت listening و speaking آکادمیک

Tactics For Listening Developing

مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره و کاربردی

Tactics For Listening Basic

مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره و کاربردی

New Insight Into IELTS

مناسب برای یادگیری هر چهار مهارت آیلتس آکادمیک و جنرال تا سطح نمره ۶

Improve Your Skills Listening and Speaking For IELTS 4.5-6.0

آشنایی کامل با لیسنینگ و اسپیکینگ آیلتس

IELTS Advantage Speaking and Listening Skills

کتاب IELTS Advantage Speaking & Listening Skills برای زبان آموزانی که نیاز به تقویت مهارت speaking و listening خود دارند مناسب می باشد.

Collins Listening For IELTS

مناسب برای کسانی که در سطح 5-5.5 هستند و قصد گرفتن نمره 6 به بالا را دارند.

Collins Get Ready For IELTS Listening

مناسب برای تقویت لیسنیگ بصورت جنرال و رسیدن به نمره ۴.۵-۵ لیسنینگ آیلتس