من کلاسهای writing task one , speaking ,Reading رو افتخار شاگردی استاد مافی رو داشتم،و فقط یک ماه نیم قبل از امتحانم با کلاسهای ایشون آشنا شدم،ولی همین زمان کم هم معجزه کرد و تونستم خودمو برای امتحان آماده کنم،اگر نتونستید حضوری کلاسهاشون رو شرکت کنید حتماً آنلاین استفاده کنید.من تسک ٢ رایتینگ رو آنلاین گذروندم،عالی بود