دوره فوق العاده ای بود و واقعا ممنونم از زحمات شما.