واقعا دلم میخواد تو دوره های دیگه هم شرکت کنم و همینجور عالی پیش برم.تشکر ویژه از آرمانی انگلیش