این دوره برای کسایی که وقت کمی دارند فوق العاده است تمام تکنیک های کاربردی تحلیل نمودار رو آموزش میده!!!