در آموزشگاه ها هیچ وقت آموزش رایتینگ به صورت کاربردی رو نداشتیم همیشه مطالب کتاب رو کلیشه ایی درس میدن ولی تو این دوره پله به پله یاد می گیریم که چطور یک رایتینگ رسمی و کاربردی بنویسیم.