معرفی دوره های آیلتس در اینستاگرام

معرفی دوره های آیلتس در اینستاگرام تاریخ انتشار ویدئو: مرداد 98 معرفی دوره های آیلتس آرمانی در اینستاگرام معرفی دوره های آنلاین آیلتس آرمانی، دوره هایی که بعد از اتمام‌ آن ها از پیشرفت خود شگفت زده خواهید شد!😎💪 . 🔴 بسته الماس آرمانی شامل هر پنج دوره اصلی آیلتس آرمانی: Grammar🔸️ writing/speaking structure🔸️ writing/speaking…

معرفی دوره های ترمیک در اینستاگرام

معرفی دوره های عمومی در اینستاگرام تاریخ انتشار ویدئو: مرداد 98 معرفی دوره های ترمیک آموزش زبان در اینستاگرام دوره های ترمیک زبان عمومی آرمانی پوشش دهنده همه مهارت های زبان می باشند و شما از تمام منابع دیگر بی نیاز می کنند.   🔸️ این دوره ها گامی مطمئن برای شروع یادگیری زبان از…

نحوه ثبت نام در وبینار های آرمانی

ثبت نام در وبینار – تاریخ انتشار ویدئو: مرداد 98 نحوه ثبت نام در وبینار های آموزشی آرمانی وبینار های مرکز زبان آرمانی دو دسته هستند. وبینار های آموزشی و وبینار های رفع اشکال وبینار های رفع اشکال مربوط به کاربران دوره ها بوده و در این فیلم به آن پرداخته نخواهد شد. وبینار های…

دوره های آنلاین زبان عمومی

دوره های آنلاین زبان عمومی ترمیک تاریخ انتشار ویدئو: بهار 98 معرفی دوره های آنلاین زبان عمومی ترمیک مرکز زبان آرمانی با ارائه استاد مافی دوره های ترمیک زبان عمومی آرمانی پوشش دهنده همه مهارت های زبان می باشند و شما از تمام منابع دیگر بی نیاز می کنند.   🔸️ این دوره ها گامی…

معرفی آزمون تعیین سطح هوشمند آرمانی

 آزمون تعیین سطح هوشمند آرمانی معرفی آزمون تعیین سطح هوشمند آرمانی در این ویدئو استاد مافی در مورد آزمون تعیین سطح برای شروع و استفاده از دوره های آنلاین مرکز زبان آرمانی، توضیح خواهند داد. برای شرکت در آزمون تعیین سطح رایگان اینجا کلیک کنید.