9 افسانه در مورد آزمون speaking IELTS که نباید باور کرد

9 افسانه در مورد آزمون speaking IELTS که نباید باور کرد

در حال حاضر اطلاعات غلط زیادی در مورد نحوه نمره دهی آزمون speaking آیلتس وجود دارد. در این مقاله ما واقعیت را از تخیل جدا می کنیم و برخی از تصورات غلط رایج در مورد speaking IELTS را از بین خواهیم برد. آزمون آیلتس بخشی ضروری از فرآیند درخواست دانشگاه های خارج از کشور و…