آزمون آیلتس کامپیوتری

IELTS ارائه شده توسط کامپیوتر: مزایا و معایب

آزمون آیلتس کامپیوتری یک نوع شیوه ی گرفتن آزمون آیلتس می باشد که با کامپیوتر از داوطلبان گرفته می شود و به عنوان CD IELTS (computer-delivered IELTS) یا CBT (computer based test) نیز شناخته می شود. آزمون آیلتس کامپیوتری دارای  مزایا و معایب متفاوتی می باشد که ما در این مطلب به صورت کامل به…