دانشگاه ولونگونگ

دانشگاه ولونگونگ

یکی از معتبر ترین و بهترین دانشگاه های جهان که از محیط آموزشی و امکانات بی نظیری برخوردار است، دانشگاه ولونگونگ واقع در کشور استرالیا می باشد. این دانشگاه همواره در تلاش است که در زمینه های تحقیقاتی، خود را با چالش های بین المللی همراه کند. با این کار توانسته است راهکارهای بسیار موثری…