دانشگاه لاوال کانادا

دانشگاه لاوال کانادا

دانشگاه لاوال از نخستین دانشگاه های تاسیس شده در قاره آمریکا به شمار می رود. این دانشگاه به علت سابقه علمی درخشان خود، مقصد بسیاری از دانشجویان در سراسر دنیا به خصوص ایران است. شرایط تحصیل در این دانشگاه برای افرادی که از کشورهای مختلف به آن مراجعه می کنند، ممکن است متفاوت باشد. به…