دانشگاه تورنتو

دانشگاه تورنتو

به جرات می توان گفت: یکی از معتبرترین دانشگاه های موجود در سطح جهان، دانشگاه تورنتو کانادا است. سالانه شمار زیادی از ایرانیان برای تحصیل در رشته های مختلف به کشور کانادا مهاجرت می کنند. شرایط فوق العاده تحصیلی، زندگی و استخدامی در این کشور باعث محبوبیت روزافزون دانشگاه تورنتو نزد جهانیان شده است. تورنتو…