آموزش انگلیسی برای کودکان

آموزش انگلیسی برای کودکان

امروزه اکثر والدین به دنبال یادگیری زبان انگلیسی به کودکان خود در سنین پایین هستند. به همین دلیل تعداد کودکانی که به دو زبان مسلط هستند، روز به روز افزایش می یابد. زمان کودکی فرصت طلایی برای یادگیری زبان انگلیسی است و یادگیری آن نقش مهمی در آینده کودک ایفا می کند. یادگیری در زمان…