کلمه اوکی (OK) مخفف چیست؟

کلمه اوکی (OK) مخفف چیست؟

می توان گفت که امروزه کمتر کسی هست که در حین گفتگو با مخاطب از کلمه OK استفاده نکند. در شبکه های مجازی نیز این کلمه کاربرد فراوانی دارد. در صحبت های روزمره همه افراد سراسر جهان از این کلمه استفاده می کنند. جالب تر اینکه هیچ کلمه دیگری در سطح جهان تا این رایج…