کاربرد کلمات مخفف در انگلیسی

کاربرد کلمات مخفف در انگلیسی همراه با معنی

در این مقاله قصد داریم کلمات پر کاربرد مخفف در زبان انگلیسی را با هم بررسی کنیم. مخفف در انگلیسی چیست؟ ابتدا بیاید یک توضیح در رابطه با مخفف (Abbreviation)  بدهیم . مخفف به معنای کوتاه شده می باشد . گاهی برای بیان یک سری کلمات که کاربرد زیادی دارند و نوشتن یا بیان کردن…