رمان های انگلیسی مبتدی ها

رمان های انگلیسی مبتدی ها

رمان های انگلیسی مبتدی مجموعه کتاب هایی هستند که معمولا در آنها لغات، گرامر و محتوای پیچیده به کار نمی روند. از این رو می توانند به عنوان یکی از بهترین راه ها برای تقویت زبان افراد با سطوح پایین باشند. در ادامه به معرفی برخی از بهترین منابع در این زمینه می پردازیم. شما…