20 اصطلاح رایج انگلیسی در پزشکی

20 اصطلاح رایج انگلیسی در پزشکی

آیا با 20 اصطلاح رایج انگلیسی در پزشکی آشنا هستید ؟ چرا فراگیری اصطلاح رایج انگلیسی در پزشکی خوب است؟ متخصصان زیرشاخه های پزشکی باید از هر اصطلاح رایج انگلیسی در پزشکی اطلاع داشته باشند تا بتوانند کارشان را به بهترین نحو انجام دهند. افرادی که رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی را دنبال می کنند، مانند…