10 اصطلاح کاربردی انگلیسی برای مدیران

10 اصطلاح کاربردی انگلیسی برای مدیران

امروزه اغلب کسب و کارها نیازمند تعاملات بین‌المللی هستند. کسب و کاری که نتواند تعامل بین المللی داشته باشد، احتمال موفقیت یا توسعه آن بسیار کم است. مخصوصا مدیران شرکت هایی که در حوزه صادرات و واردات فعالیت می کنند، باید بتوانند علاوه بر استفاده از اصطلاح کاربردی انگلیسی برای مدیران و واژه پرکاربرد انگلیسی  به…