آموزش افعال وجهی و موارد کاربرد آن در جملات

ضرورت آموزش افعال وجهی افعال وجهی یا در اصطلاح (Modal verbs)، در زبان انگلیسی به عنوان افعال کمکی شناخته میشوند. این افعال نقش مهم و سازنده ای در ساختار گرامر زبان انگلیسی دارند. از این جهت که میتوان با استفاده از آنها، امکان پذیر بودن یا نبودن و احتمال انجام یک کار، الزامات و پیشنهادات…