آموزش کلمات انتزاعی و عینی

آن‌چه هنگام آموزش کلمات انتزاعی و عینی باید در نظر بگیریم

یادگیری زبان انگلیسی نیاز به توجه و تمرین قواعد، لغات، اسامی و جملات دارد. آموختن این موارد به صورت جزء به جزء و تخصصی به شما در درک بهتر و بیشتر زبان کمک می‌کند. در زبان‌های خارجی، دسته بندی و گروه بندی های مختلفی وجود دارد که یادگیری آن‌ها فرایند آموختن را آسان می‌کند. افعال،…