اصطلاحات موردی انگلیسی برای رستوران

اصلاحات مورد استفاده در رستوران ها

  آیا شما یک آشپز، بارمن یا پیشخدمت هستید که در یک نقطه توریستی انگلیسی زبان کار می کنید ؟ شاید شما دانشجویی باشید که می خواهید در حالی که در خارج از کشور به دانشگاه می روید در یک رستوران پاره وقت کار کنید. در هر صورت این کلاسی است برای کسانی که می…