اصطلاحات موردی انگلیسی برای رستوران

اصطلاحات رایج انگلیسی در رستوران ها

  لغات  مرسوم در رستوران ها چیست ؟ اصطلاحات روزمره ی رایج انگلیسی در رستوران ها کدامند ؟ آیا شما یک آشپز، بارمن یا پیشخدمت هستید که در یک نقطه توریستی انگلیسی زبان کار می کنید ؟ شاید شما دانشجویی باشید که می خواهید در حالی که در خارج از کشور به دانشگاه می روید…