shyness

غلبه بر خجالت در مکالمه انگلیسی

اهمیت یادگیری زبان انگلیسی بر هیچ کس پوشیده نیست. مهمترین مهارتی که یک زبان آموز باید فرا بگیرد مهارت مکالمه می باشد. در واقع یکی از بزرگترین چالش های هر زبان آموزش مکالمه انگلیسی است. شکستن سد مکالمه برای خیلی ها بسیار دشوار است. یکی از موانعی که بر سر راه هر زبان آموز برای…