غلبه بر خجالت در مکالمه

غلبه بر خجالت در مکالمه انگلیسی

اهمیت یادگیری زبان انگلیسی بر هیچ کس پوشیده نیست. مهمترین مهارتی که یک زبان آموز باید فرا بگیرد مهارت مکالمه می باشد. در واقع یکی از بزرگترین چالش های هر زبان آموزش مکالمه انگلیسی است. شکستن سد مکالمه برای خیلی ها بسیار دشوار است. یکی از موانعی که بر سر راه هر زبان آموز برای…