انواع اسم در انگلیسی

انواع اسم در انگلیسی

در این مقاله قصد داریم انواع در انگلیسی را مورد بررسی قرار دهیم. همانطور که در زبان فارسی اسم ها از انواع مختلف می باشند، زبان انگلیسی نیز دسته بندی مخصوص به خود را از لحاظ معنایی و ساختاری برای اسم ها داراست. همانطور که می دانید لغات در زبان انگلیسی می توانند در انواع…